POZ

Centrum Medyczne Giszowiec świadczy nieodpłatną opiekę medyczną w ramach kontraktu z NFZ. Świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) obejmują:

• diagnostykę i leczenie

• kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne,

uzdrowiskowe oraz do opieki długoterminowej

• opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą

• orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia

• obowiązkowe szczepienia ochronne

• edukację zdrowotną i profilaktykę chorób

• świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze, 

• rehabilitacyjne pielęgniarki POZ

Punkt poboru krwi w Centrum Medycznym: pn-pt 7:30 - 9:00

Pacjentami opiekują się lekarze interniści, pediatrzy oraz pielęgniarki i położne środowiskowe. Posiadamy własną pracownię USG z pełnym zakresem badań.

Co warto wiedzieć?

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej mają Państwo również prawo do bezpłatnych badań diagnostycznych niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej.

Godziny otwarcia

Czynne codziennie od

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00

Rejestracja telefoniczna od

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:30

Dane kontaktowe

Centrum Medyczne Giszowiec

ul. Gościnna 6

Katowice, 40-459

Telefon: 32 256 09 31

W skrócie...

Centrum Medyczne Giszowiec działa w oparciu o kontrakt z NFZ. Gabinety są dostępne dla pacjentów również poza funduszem. Dysponujemy gabinetami ogólnymi oraz specjalistycznymi. Cenimy naszych pacjentów, dlatego stale usprawniamy i unowocześniamy działanie naszej placówki.